Jumat, 22 April 2011

SMS An-Nashihah

SMS An-Nashihah
 • Siapa yang berjalan ke masjid di kegelapan malam, maka Allah akan memberikan cahaya kepadanya pada hari kiamat. (HR. Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Hibban, & selainnya)
 • Bilal bin Saad berkata: Janganlah engkau melihat kepada kecilnya dosa, tetapi  lihatlah terhadap siapa engkau bermaksiat. (Ibnul Mubarak dalam Az-Zuhd).
 • Barangsiapa yang diberi bagian berupa kelemahlembutan, sungguh dia diberi bagian berupa kebaikan dunia & akhirat. (HR Ahmad & selainnya, Ash-Shahihah No. 519)
 • (yaitu) Orang-orang yang beriman & hati mereka menjadi tenteram dengan dzikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan dzikir kepada Allah-lah hati menjadi tenteram. (Ar-Ra^d: 28)
 • Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di atas langit bahwa Dia akan menjungkirbalikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? (Al-Mulk: 16)
 • Wahai sekalian manusia, barangsiapa yang beriman dengan lisannya, sedangkan keimanan belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian mengganggu kaum muslimin juga janganlah mencela mereka, serta janganlah kalian mencari-cari aib mereka. Sesungguhnya, siapa yang mencari-cari aib saudaranya sesama muslim, Allah akan mencari-cari aibnya. Siapa yang aibnya dicari-cari oleh Allah, niscaya Allah akan mempermalukannya, walaupun ia berada di tengah rumahnya. (HR At-Tirmidzi, Shahihul Jami)
 • Dari Al-Bara bin Azib, beliau berkata: kami pernah bersama Rasulullah dengan sebuah jenazah, kemudian beliau duduk di pinggir kubur, lalu beliau menangis hingga membasahi tanah. Beliau bersabda: Wahai saudara-saudaraku, untuk (keadaan) seperti ini hendaknya kalian bersiap. (HR Ahmad, Ibn Majah & selainnya. Ash-Shohihah no. 1751)
 • Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda: 2 ketamakan yang tidak pernah kenyang: Ketamakan terhadap ilmu tidak pernah kenyang, & ketamakan terhadap dunia tidak pernah kenyang. (HR Al-Hakim & selainnya. Shahih Al-Jami)
 • Dan apa saja musibah yang menimpamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmusendiri, & Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu). (QS. AsySyuraa: 30)
 • Ibnul Mubarak berkata: Kadang amalan kecil diperbesar oleh niat, & terkadang  amalan besar diperkecil oleh niat. (Riwayat Ibnu Abid Dunya).
 • Maka perbanyaklah  tahlil, takbir, & tahmid pada 10 hari (awal dzulhijjah) itu. (HR. Ahmad dari Ibnu Umar. Dihasankan dalam Al-Irwa)
 • Tiada 1 hari pun yang amal shalih pada hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari ini (awal Dzulhijjah). (Sahabat) bertanya: Ya Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah? Rasulullah menjawab: (Ya) tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali yang keluar (jihad) dengan jiwa & hartanya kemudian tidak kembali dengan suatu apapun dari hal tersebut. (HR Bukhari)
 • Dasar pijakan untuk akhlak mulia adalah firman Allah: Ambillah rasa maaf, perintahlah dengan yang ma’ruf, & berpalinglah dari orang-orang jahil. (7:199)
 • Berilah (upah) pekerja sebelum keringatnya kering. (HR. Ath-Thahawy dari Abu Hurairah. Dishahihkan oleh Al-Albany dalam Al-Irwa no 1498)
 • Sesungguhnya, dari pembicaraan kenabian terdahulu yang ditangkap oleh manusia adalah: Jika kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu. (HR. Al-Bukhary)
 • Siapa yang menghendaki ilmu, hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Allah berfirman: bertakwalah kepada Allah, (pasti) Allah memberi ilmu kepada kalian. (QS Al-Baqarah:282)
 • Abu Darda berkata: Sembahlah Allah seakan-akan kalian melihat-Nya & hisablah diri-diri kalian terhadap orang-orang yang telah meninggal… ketahuilah bahwa sedikit tetapi mencukupi lebih baik dari pada banyak tetapi melalaikan. Ketahuilah bahwa kebaikan takkan sirna & dosatakkan dilupakan. (Ahmad. Az-Zuhd)
 • Rasulullah bersabda: Sesungguhnya tiadk ada nabi setelahku (Muttafaqun ^alaih). Di dalam QS 33:40 beliau disebut sebagai penutup para nabi.
 • Dari Ibnu Mas’ud, Rasulullah bersabda: Seorang mukmin bukanlah seorang yang suka mencela, sering melaknat, berbuat keji & suka berkata jelek. (HR. At-Tirmidzi)
 • Dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda: Barangsiapa yang melihat hal yang dia benci dari pemimpinnya, hendaknya dia bersabar. Barangsiapa yang keluar dari jamaah sepanjang sejengkal lalu meninggal, matinya adalah mati jahiliyyah. (Muttafaqun ‘alaihi)
 • Dari ibnu Umar, Rasulullah bersabda: seorang muslim (waib) mendengar & taat kepada hal yang ia sukai & benci, kecuali bila diperintah untuk bermaksiat…..
 • Nabi bersabda: Tidaklah masuk surga, hamba yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. (HR Muslim dari Anas)
 • Nabi bersabda: Tidaklah halal seorang muslim membuat takut muslim lainnya. (HR Muslim)
 • Bila engkau merasakan sakit pada tubuhmu, letakkanlah tanganmu pada tempat yang sakit, lalu bacalah: Bismillah 3x, a’uudzu billaahi wa qudratihi min syarr
 • Hidup adalah penghambaan. Bila seseorang tidak menghamba kepada Allah, pasti dia menghamba kepada syaithan atau hawa nafsunya. (makna ucapan Ibnul Qayyim)
 • Dua rakaat sunnah sebelum shalat Subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. (HR Muslim)
 • Ingatlah, dengan dzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. (QS Ar-Ra’d:28)
 • Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang seorang hamba kontinu melakukannya, walaupun sedikit. (Muttafaqun ‘alaihi)
 • Yahya bin Abu Katsir berkata: Ilmu itu tidak akan diperoleh dengan badan yang santai. (HR Muslim)
 • Barangsiapa yang menutupi (kejelekan) seorang muslim, Allah akan menutupi (kejelekannya) di dunia & di akhirat. (HR Muslim)
 • Tidaklah bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur kepadamanusia. (HR Ahmad & Abu Dawud. Ash-Shahihah no. 416)
 • Sahl At-Tastury berkata: Manusia akan terus berada dalam kebaikan selama mereka mengagungkan penguasa & ulama. (Tafsir Al-Qurthuby)
 • Janganlah sekali-kali engkau meremehkan sebuah kebaikan, walaupun sekadar menjumpai saudaramu dengan wajah ceria. (HR Muslim)
 • Rasulullah bersabda kepada seorang perempuan: Lihatlah letak keberadaan engkau dari suamimu karena dia (menentukan) surga & nerakamu. (HR Ahmad. Ash-Shahihah)
 • Terus-menerus seorang hamba (dianggap) berada dalam shalat selama dia menunggu shalat. (Muttafaqun ’alaihi)
 • Abu Darda berkata: Tidaklah seseorang menjadi alim, kecuali setelah dia menuntut ilmu, & tidaklah seseorang mengetahui ilmu, kecuali setelah dia mengamalkannya. (Raudhatul Uqala hal. 35)

3 komentar:

 1. Alhamdulillah, pengunjungnya tambah banyak..

  BalasHapus
 2. Thanks ats, tulisan ini sedikit banyak mengispirasi

  BalasHapus
  Balasan
  1. Sama-sama, Roy. Terima kasih sudah berkunjung.

   Hapus